uu小说 > 榴弹怕水作品集

黜龙

作者:榴弹怕水

此方天地有龙。龙形百态,不一而足,或游于江海,或翔于高山,或藏于九幽,或腾于云间。一旦奋起,便可吞风降雪,引江划河,落雷喷火,分山避海。此处人间也有龙。人中之..

王爷撕开衣服揉搓双乳

作者:榴弹怕水

此方天地有龙。龙形百态,不一而足,或游于江海,或翔于高山,或藏于九幽,或腾于云间。一旦奋起,便可吞风降雪,引江划河,落雷喷火,分山避海。此处人间也有龙。人中之..

被惩罚用夹子夹y蒂双性

作者:榴弹怕水

此方天地有龙。龙形百态,不一而足,或游于江海,或翔于高山,或藏于九幽,或腾于云间。一旦奋起,便可吞风降雪,引江划河,落雷喷火,分山避海。此处人间也有龙。人中之..

绍宋

作者:榴弹怕水

绍者,一曰继;二曰导。公元1127年,北宋灭亡。旋即,皇九子赵构在万众期待中于商丘登基,继承宋统,改元建炎。然而,三个月内,李纲罢相,陈东被杀,岳飞被驱逐出军,宗..

覆汉

作者:榴弹怕水

努力闻达于诸侯,以求苟全性命于乱世!作为一个遗腹子,公孙珣很早就从自己那个号称穿越者的老娘处获取了人生指导纲领。然而,跟着历史大潮随波逐流了一年又一年,公孙珣却发现情况渐渐有些不对了!这是一个半土著的男人奋斗在大时代的故事!

韩娱之影帝

作者:榴弹怕水

一个宅男重生了,抑或是穿越了,在这个让他迷茫的世界里,刚刚一岁多的他就遇到了西卡,六岁就遇到了水晶小公主。从《爱回家》这部文艺片开始,金钟铭在韩国娱乐圈中慢慢成长,最终成为了韩国娱乐圈中独一无二的影帝。而在这个过程中,这个迷茫的男人不仅实现了自己的价值与理想,还认清了自己的内心,与那个注定的人走在了一起。韩娱文,单女主,女主无误了。??? ? ps:网络小说,如有人物作品信息有误